Regnskab for Tombola – Pilefestival 2022

Regnskab for tombola på Pilefestival Bratskov 30-07-2022

Indægter           kr. 8.391,00 +
Køb af numre       kr.    326,93 –
Teltleje * 2 5% af kr. 4.650,00  kr. 1.162,50 –
Annoncering * 25% af kr. 749,30  kr.     187,32 –
Honorar fotograf  * 25% af kr. 500,00 kr.      125,00
Overskud          kr.  6.589,25 +

 

( *Tombolaens andel af den samlede udgift til de markerede poster)

Regnskabet er revideret og godkendt på Bestyrelsesmøde den 16-01-2023.

 

Formand Helle Thorhauge

Kasserer Ingrid Plejdrup