Referat fra generalforsamling d. 2. feb. 2019 i
Jammerbugt Flettekreds
Valg af dirigent.
Jenny Hviid blev valgt

Bestyrelsens beretning ved formand Helle Thorhauge
Helle fremlagde beretningen, som blev godkendt af generalforsamlingens, 21 deltager

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved kasserer Birte Pedersen Birte fremlagde regnskabet for 2018. godkendt af generalforsamlingen

Fastsættelse af kontingent. Kontingentet blev fastsat til 100 kr. årligt, som kan indbetales på bankkontoen, eller via Mobile Pay, så er prisen 100.75 kr.
Valg af bestyrelsesmedlemmer : H Hanne Hansen - genvalgt
Birte Pedersen (kasser`) - ønsker ikke genvalg. Stor tak til Birte for 10 års bestyrelsesarbejde
Helle Thorhauge - genvalgt
Ingrid Plejdrup – nyvalgt

Valg af suppleanter:
Lise Hammershøj – genvalgt
Mette Juel Sørensen – nyvalgt

Valg af revisor og bilagskontrollant og – suppleant
Hanne Westergaard – ønsker ikke genvalg. Stor tak til Hanne for mange års arbejde som revisor i kredsen
- Birte Pedersen som revisor, - nyvalgt
- Susanne Kold som bilagskontrollant og – suppleant , - genvalgt

Behandling af indkomne forslag
- ingen

Eventuelt.
Alt kan drøftes men ikke vedtages
- Ulla Misser kommer den 6. april og underviser os i Zarzo kurve
- Pølseflet
- Tur til Tempa og børstenbinderen på Mors
- Festival telte, 2 stks, kan lejes af medlemmerne (kun til eget brug) for 150 kr. pr stk
.I tilfælde af at teltene bliver ødelagt, er alle erstatnings pligtig
- Flettekredsens telt til pilefestival, Irene opfoder medlemmerne til at komme, eller aflevere deres pileflet, med henblik på salg
- Flette weekend i Fosdalen, den13.-14. og 15. september
- Flettekredsen er inviteret flg. steder, tilmelding sedler fremlagt
-Øster Anlæg – 15. juni
-Muslingefestival – 12.-13. og 14 juli (750. kr stadplads)
-Blokhus – juli mdr
-Uldfestival – den anden weekend i maj

En stor tak til Ingrid Plejdrup, for hjemmebagt kage
Referent: Hanne Hansen

Efter generalforsamlingen den 2.februar 2019, konstituerer bestyrelsen sig:

Formand: Helle Thorhauge 30502464
Thorhauge9460@gmail.com

Næstformand: Irene Sander 29919857
i-sander@jubii.dk

Kasserer: Ingrid Plejdrup 40860851
Ingrid.plejdrup@stofanet.dk

Sekretær: Hanne Hansen 40982440
Hanne.kirstine.hansen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Annelise Pedersbæk 28263077
avpedersbaek@gmail.com

Suppleanter: Lise Hammershøj
Mette Juel Sørensen