Bestyrelse og kontakt

Jammerbugt Flettekreds er en forening med en bestyrelse, som for året 2023 er sat sammen på nedenstående måde.Du kan tage kontakt til os via mail eller telefon.
Vi arbejder gerne med nye fletteidéer, evaluering og planlægning af Pilefestival Bratskov, arrangementer vi deltager i, kurser og meget mere.
Der holdes generalforsamling hvert år i forbindelse med flettelørdagen i februar måned.

Formand: Helle Thorhauge, 30 50 24 64, thorhauge9460@gmail.com

Næstformand: Irene Sander, 29 91 98 57, imomse1954@gmail.com

Kasserer: Ingrid Plejdrup 40860851, Ingrid.plejdrup@stofanet.dk

Sekretær: Hanne Hansen, 40 98 24 40, hanne.kirstine.hansen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Annelise Pedersbæk 28 26 30 77, avpedersbaek@gmail.com

Suppleanter: Hanne Rogild og Mette Juul Sørensen

Revisor: Vagn Pedersbæk

Bilagskontrollant og suppleant : Susanne Kold

IT-ansvarlig: Hanne Hansen