Jammerbugt Flettekreds

Bestyrelse og kontakt

Jammerbugt Flettekreds er en forening med en bestyrelse, som for året 2018 er sat sammen på nedenstående måde. Du kan tage kontakt til os via mail eller telefon.

Bestyrelsen holder 5-6 møder i løbet af året. Vi arbejder gerne med nye fletteidéer, evaluering og planlægning af Pilefestival Bratskov, arrangementer vi deltager i, kurser og meget mere.

Der holdes generalforsamling hvert år i forbindelse med flettelørdagen i februar måned.

Ønsker du at få flettekredsen med på en udstilling eller lignende, stiller vi gerne op, hvis vi kan samle folk til det.

Formand: Helle Thorhauge, tlf. 3050 2464, thorhauge9460@gmail.com
Næstformand: Irene Sander, tlf. 2991 9857, i-sander@jubii.dk
Kasserer: Birte Pedersen, tlf. 2169 5564, birtep1@gmail.com
Sekretær: Hanne Hansen, tlf 4098 2440, hanne_hansen@privat.dk
Bestyrelsesmedlem: Annelise Pedersbæk
Suppleanter: Ingrid Plejdrup og Lise Hammershøj

Kontaktpersoner til Pileforeningen:

Annelise Pedersbæk

IT-ansvarlig: