Privatlivspolitik for Jammerbugt Flettekreds

Hvad registrerer vi, Jammerbugt Flettekreds, om dig? Når du melder dig ind i Jammerbugt Flettekreds, har vi brug for dit navn, postadresse, telefonnummer og mailadresse. Disse oplysninger bruges alene for at kommunikere med dig om vores forenings aktiviteter og nyheder, og hvis vi skal i personlig kontakt med dig ang. dit medlemskab.

Når du som privatperson er udstiller eller underviser ved foreningens arrangementer (f.eks. Pilefestival Bratskov eller kurser), har vi brug for dit navn, postadresse, telefonnummer og mailadresse.

Hvis vi skal udbetale refusion, honorar, kørselsgodtgørelser og lignende, har vi desuden brug for dit bankkontonummer.

Hvem giver vi oplysninger om dig til? Jammerbugt Flettekreds videregiver ingen oplysninger om menige medlemmer til tredje part.

Bestyrelsen, kontaktpersoner, udstillere og undervisere, der har givet samtykke herom, kan kontaktes via opgivne data på foreningens hjemmeside eller i relevante sammenhænge f.eks. messer, festivaler og markeder. Samtykkeerklæringen er skriftlig og indgås mellem den enkelte person og Jammerbugt Flettekreds. Erklæringen opbevares fortroligt hos formanden og kan til enhver tid ophæves af den enkelte person, hvorefter oplysningerne på hjemmesiden vil blive fjernet.

Hvordan anvender Jammerbugt Flettekreds dine personoplysninger Når du melder dig ind i Jammerbugt Flettekreds, opbevarer vi dine medlemsoplysninger på en medlemsliste, som kun bestyrelsen har adgang til.

Når du deltager som udstiller på f.eks. Pilefestival Bratskov, opbevarer vi dine oplysninger på en kontaktliste, så vi kan invitere dig til næste års arrangement.
Hvor længe gemmer vi dine oplysninger? Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du er medlem af Jammerbugt Flettekreds eller så længe, du ønsker at modtage invitation til at udstille på Pilefestival Bratskov.

Hvordan slettes dine oplysninger hos os? Hvis du melder dig ud af Jammerbugt Flettekreds, opbevarer vi dine oplysninger på medlemslisten indtil april måned det efterfølgende kalenderår. Ønsker du at blive slettet fra medlemslisten før dette, skal du oplyse det ved udmeldelsen.

Hvis du ikke længere vil modtage invitation til at udstille på Pilefestival Bratskov, sletter vi dine oplysninger fra kontaktlisten straks du meddeler dette til os.

Hvordan kommer du i kontakt med Jammerbugt Flettekreds? Du kan altid henvende dig til formand Helle Thorhauge via mail: thorhauge9460@gmail.com eller på tlf. 30502464. Hvis du vil i kontakt med en anden i bestyrelsen, kan du finde kontaktoplysningerne på foreningens hjemmeside www.jammerbugtflettekreds.dk.
Hvis du vil vide mere om reglerne for behandling af personoplysninger – se www.datatilsynet.dk.

December 2018

Helle Thorhauge, formand