Generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamlingen den 1. februar 2020 i Jammerbugt Flettekreds

1 Valg af dirigent

Jenny Hviid blev valgt 

2 Bestyrelsens beretning ved formand Helle Thorhauge

Helle fremlagde beretningen, som blev godkendt af generalforsamlingens 18 deltager

3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved kasserer Ingrid Plejdrup

Ingrid fremlagde regnskabet for 2019, godkendt af generalforsamlingen.

4 Fastsættelse af kontingent

Kontingentet blev fastsat til 100,- kr. årligt, som kan indbetales på bankkontoen, eller via Mobile Pay, så er prisen 100,75 kr.

5 Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Irene Sander – genvalgt

Annelise Pedersbæk – genvalgt

Valg af suppleanter:

Lise Hammershøj – genvalgt

Mette Juel Sørensen – genvalg

6 Valg af revisor og bilagskontrollant og -suppleant

Birte Pedersen som revisor – genvalgt

Susanne Kold som bilagskontrollant og – suppleant – genvalgt

7 Behandling af indkomne forslag

Ingen

8 Eventuelt

Alt kan drøftes, men ikke vedtages.

Forslag til kurser i bark, ovale bunde, slibning af sakse, frisk pil i krukker, udregning af pil til kurve mm, (Knud Erik)

INFO:

4. - 13. april – Garants lokaler i Løgstør, medlemmerne opfordres til at sælge deres flet (Helle og Ingrid)
2. maj Pilens dag, forslag - at vi solgte kurve i byen
Pilefestival på Bratskov – 25. juli – medlemmerne opfordres til at sælge deres flet
Flette weekend i Fosdalen – 18., 19. og 20. september

En stor tak til Ida, for hjemmebagte hindbærsnitter

Referent Hanne Hansen