Generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamlingen den 4. september 2021 i Jammerbugt Flettekreds

 

 

  1. Valg af dirigent

         Lise Hammershøj blev valgt

 

  1. Bestyrelsens beretning ved formand Helle Thorhauge

         Helle fremlagde beretningen, som blev godkendt af generalforsamlingen, 12 deltager

 

  1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved Helle Thorhauge, sup. for Ingrid Plejdrup                                        Helle fremlagde regnskabet 2020, godkendt af generalforsamlingen

 

  1. Fastsættelse af kontingent                                                                                                                                                            Kontingentet blev fastsat til 100,-kr. som årligt kan indbetales på bankkontoen, eller via Mobile Pay, så er prinsen 100,75 kr.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

         Ingrid Plejdrup – genvalgt

         Helle Thorhauge – genvalgt

         Hanne Hansen – genvalgt

         Valg af suppleanter:

         Lise Hammershøj – genvalgt

         Lonnie Clausen – nyvalgt

 

  1. Valg af revisor og bilagskontrollant og -suppleant

         Birte Pedersen som revisor – genvalgt

         Susanne Kold som bilagskontrollant og -suppleant genvalgt

 

  1. Behandling af indkomne forslag
  • Ingen

 

  1. Eventuelt

         Alt kan drøftes, men ikke vedtages 

         Vi blev enige om, at festivalen skal løftes i fælles flok, blandt medlemmerne. Sættes på som et punkt, på 

         generalforsamling i februar måned 2022 

 

Bestyrelsen takkede Mette Juel, for hendes indsats i foreningen, velkommen til Lonnie Clausen

 

Flettekredsen bød på kagemand, i anledning af 20 års jubilæum

 

Referent Hanne Hansen