Generalforsamling 2022

Referat fra generalforsamlingen

den 5. marts 2022 kl. 11.00

i Jammerbugt Flettekreds

 

  1. Valg af dirigent

Jenny Hviid blev valgt

 

  1. Bestyrelsens beretning ved formand Helle Thorhauge

Helle fremlagde beretningen, som blev godkendt af generalforsamlingen, 16 deltager.

 

  1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved Ingrid Plejdrup

Ingrid fremlagde regnskabet 2021, godkendt af generalforsamlingen

 

  1. Fastsættelse af kontingent

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om forhøjelse af kontingent, fra 100,-kr. til 150.- kr., fra den 1.1.2023. Kan indbetales på bankkonto, eller via Mobil Pay så er prisen 150,75 kr.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Annelise Pedersbæk – genvalgt

Irene Sander – genvalgt

Valg af suppleanter:

Lonnie Clausen – genvalgt

Hanne Rogild Jensen – nyvalgt

 

  1. Valg af revisor og bilagskontrollant og -suppleant

Vagn Pedersbæk som revisor – nyvalgt

Susanne Kold som bilagskontrollant og -suppleant – genvalgt

 

  1. Behandling af indkommende forslag:
  • Ingen

 

  1. Eventuelt:

Vedr. Pilefestival: forslag – alle medlemmer bidrog med to gevinster

                                                  Ekstra flettedag, hvor der flettes gevinster

Knud Erik – tilbyder et ”kursus” i beregning af forbrug af pile til kurve mm.

 

Bestyrelsen takkede Lise Hammershøj, for hendes indsats i foreningen, velkommen til Hanne Rogild Jensen.

 

Stort tak til Lonnie for kage til kaffen

 

 

Bestyrelsen:

Formand – Helle Thorhauge

Næstformand: Irene Sander

Kasserer – Ingrid Plejdrup

Medlem – Annelise Pedersbæk

Sekretær – Hanne Hansen

Suppleant – Lonnie Clausen

Suppleant – Hanne Rogild Jensen

 

 

Ref. Hanne Hansen