Generalforsamling 2024

Referat fra generalforsamlingen

Den 3. februar 2024

 

 1. Valg af dirigent
 • Mette Juul Sørensen blev valgt.

 

 1. Bestyrelsens beretning ved formand Helle Thorhauge
 • Helle fremlagde beretningen, som blev godkendt af generalforsamlingen, 16 medlemmer

 

 1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved Ingrid Plejdrup
 • Ingrid fremlagde regnskabet 2023, godkendt af generalforsamlingen

 

 1. Fastsættelse af kontingent på 150 kr.
 • Forsat 150 kr. i år, hæves til 200 kr. fra 2025

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Irene Sander – genvalgt
 • Anne-Lise Pedersbæk – genvalgt
 • Valg af supplanter
 • Hanne Røgild – genvalgt
 • Mette Juul Sørensen – valgt

 

 1. Valg af revisor og bilagskontrollant og – suppleant
 • Vagn Pedersbæk som revisor – genvalgt
 • Susanne Kold, som bilagskontrollant og -suppleant – genvalgt

 

 1. Behandling af indkomne forslag
 • Ingen indkomne forslag
 •  
 1. Eventuelt
 • Alt kan drøftes men ikke vedtages
 • Orientering om fremtidig events

 

 • Marts -frisk pil
 • April – pølseflet
 • Juni – rangleflet v/Jane Enemark
 • September den 27., 28. og 29. fletteweekend i Løgstør
 • Forslag til kursus – Ovale bunde
 • Stor tak til Helle og Ingrid for kage
 • Bestyrelsen takker Lise Hammershøj, for hendes indsats i foreningen